Menu Close

Înscriere în programul „A Doua Șansă”

Dosarele de înscriere pentru programul școlar „A Doua Șansă” se pot depune pe parcursul anului școlar la secretariatul școlii. Înscrierea în programul școlar „A Doua Șansă” la Școala Gimnazială CHRISTIANA este gratuită și se face în limita locurilor disponibile. Se pot înscrie la cursuri toate persoanele care se încadrează în criteriile de înscriere prevăzute de metodologia programului.

Înscrierea la nivelul primar:

La nivelul primar se pot înscrie toate persoanele care:

 • au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare corespunzătoare clasei;
 • nu au parcurs nici o clasă din învățământul primar sau au finalizat doar una din clasele a I-a, a II-a sau a III-a;

Persoanele care au finalizat deja o clasă de la nivelul primar, se vor putea înscrie în cadrul programului în clasa următoare celei deja finalizate (ex: cei care au finalizat clasa a II-a se vor înscrie în clasa a III-a).

Înscrierea la nivelul secundar inferior:

La nivelul secundar inferior se pot înscrie toate persoanele care:

 • au depășit vârsta de 14 ani și au absolvit ciclul primar;
 • au absolvit una din clasele corespunzătoare învățământului gimnazial (a V-a, a VI-a, a VII-a);
 • au abandonat pe parcurs și au depășit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învățământul gimnazial, cursuri de zi.

Pentru toate nivelurile de studiu, înscrierea se face pe baza unui interviu și a dosarului de înscriere.

Conținutul dosarului de înscriere:

 • cerere de înscriere (de la secretariatul școlii)
 • actul de identitate, în copie și în original;
 • certificatul de naștere în copie și în original; în cazul inexistenței documentelor de naștere, o adeverință eliberată de autoritățile locale;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie și în original;
 • acte doveditoare privind stadiul de pregătire la momentul înscrierii (foaie matricolă sau adeverințe de studiu/de absolvire a claselor parcurse);
 • fișa medicală; în cazul inexistenței documentului, fișele vor fi alcătuite ulterior înscrierii;
 • adeverință de serviciu, dacă este cazul.