Menu Close

Înscrierea în program

Înscrierea în programul școlar „A Doua Șansă” la Școala Gimnazială „Christiana” este gratuită și permisă oricărei persoane care se încadrează în condițiile prevăzute de metodologia programului și îndeplinește criteriile stabilite de școală.Cine se poate înscrie la nivel primar?La nivelul primar se pot înscrie toate persoanele care:

 • au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare corespunzătoare învățământului primar;
 • nu au parcurs nici o clasă din învățământul primar sau au finalizat doar una din clasele a I-a, a II-a sau a III-a;

La acest nivel înscrierea se face direct la nivelul următor celui deja absolvit (conform foii matricole sau adeverinței de studii eliberată de școala la care a fost absolvit nivelul respectiv).

Cine se poate înscrie la nivelul secundar inferior?

La nivelul secundar inferior se pot înscrie toate persoanele care: 

 • au depășit vârsta de 14 ani și au absolvit doar învățământul primar;
 • au absolvit una din clasele corespunzătoare învățământului gimnazial (a V-a, a VI-a, a VII-a);
 • au abandonat pe parcurs și au depășit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învățământul gimnazial, cursuri de zi.

Pentru toate nivelurile de studiu, înscrierea se face pe baza unui interviu și a dosarului de înscriere.

 Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere? 

 Pentru nivelul primar: 

 1. cerere de înscriere;
 2. certificatul de naștere în copie și în original; în cazul inexistenței documentelor de naștere, o adeverință eliberată de autoritățile locale;
 3. certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie și în original;
 4. actul de identitate, în copie și în original, valid la data înscrierii;
 5. acte doveditoare privind stadiul de pregătire la momentul înscrierii (foaie matricolă sau adeverință de studiu/de absolvire a claselor parcurse – a I-a, a II-a, a III-a);
 6. fișa medicală; în cazul inexistenței documentului, fișele vor fi alcătuite ulterior înscrierii;
 7. adeverință de serviciu, dacă este cazul. 

 Pentru nivelul secundar inferior:

 1. cerere de înscriere (cuprinde și opțiunile pentru calificările profesionale aprobate conform legislației in vigoare);
 2. certificatul de naștere în copie și in original;
 3. certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie și în original;
 4. actul de identitate, în copie și în original, valid la data înscrierii;
 5. acte doveditoare privind absolvirea învățământului primar și stadiul de pregătire la momentul înscrierii (foaie matricolă sau adeverință de studiu/de absolvire a claselor parcurse – V, VI, VII);
 6. fișa medicală; în cazul inexistenței documentului, fișele vor fi alcătuite ulterior înscrierii;
 7. adeverință de serviciu, dacă este cazul.

 Dosarul se depune la secretariatul școlii, respectând termenul limită pentru înscrieri, conform calendarului stabilit de către conducerea școlii.

 Depunerea dosarului nu presupune în mod automat înscrierea persoanei respective în cadrul programului.

 Decizia de aprobare a dosarului și de înscriere a solicitantului aparține exclusiv Consiliului de Administrație al școlii.

Ultimele Stiri

23 May


Sesiune de evaluare semestrul II

12 Apr


Vacanța de Paște

2015 © Scoala Gimnaziala Christiana