Menu Close

Sesiune restanțe Septembrie 2021

Calendarul examenelor pentru modulele restantesesiunea Septembrie 2021

La sesiunea de restanțe pot participa cursanții, indiferent de anul de studiu, la modulele pe care nu le-au promovat în anul școlar 2020-2021.

Se pot susține și modulele restante din anii școlari anteriori, dacă este cazul.

Pentru încheierea mediei de modul este necesar, ca pe lângă nota de la examen, să fie realizat și portofoliul tematic la fiecare disciplină!