Menu Close

Programul național „Școala altfel”

„Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor.

Programul național „Școala altfel” oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi,
învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale.

Raport final pentru săptămâna „Școala Altfel”

 1. Rezultate înregistrate în cadrul activităților experiențele planificate, raportate la obiectivele educaționale decise la nivelul unității și la conținutul tematic proiectat.

În perioada 27 – 31 martie 2023, s-a desfășurat programul „Școala Altfel” pentru elevii înscriși în programul „A doua șansă”, din cadrul Școlii Gimnaziale Christiana. Prin activitățile desfășurate, săptămâna „Școala Altfel” a reprezentat, pentru cursanții din cadrul programului „A doua șansă”, contextul potrivit în care să își valorifice competențele dobândite ca urmare a reintegrării lor în mediul educațional.

Aceștia au participat cu interes la activitățile propuse și au manifestat curiozitate pe parcursul vizitelor desfășurate. S-a urmărit implicarea cursanților în activități de echipă, în realizarea unor sarcini cu obiectiv comun; cursanții au colaborat eficient, și-au oferit sprijin reciproc, reușind să finalizeze cu succes activitățile în echipă. Feedback-ul primit din partea lor a fost unul pozitiv, aceștia exprimându-și bucuria de a fi implicați în activități „altfel”.

Activitățile s-au desfășurat conform orarului special stabilit, cu modificări privind activitățile din aer liber, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile:

 1. Atelier de creație „Un vulcan de emoție”
 2. Atelier despre empatie „Atent la ceilalți”
 3. Vizionare de film
 4. „Ce înseamnă o situație de urgență și ce pot face?” – numărul unic de urgență 112
 5. Workshop „Atelier de gătit”
 6. Vizită la Biblioteca Județeană „O. Goga” – filiala Mănăștur
 7. „Copacul cu cărți” – lectură în aer liber
 8. Vizită la muzeul de Zoologie UBB Cluj
 9. Vizită la Vivariu, UBB Cluj
 • Aspecte ale managementului organizării programului național care au funcționat foarte bine în unitatea de învățământ

Majoritatea activităților prevăzute în orarul special pentru săptămâna „Școala Altfel” s-au desfășurat conform programării, fiind asigurate resursele umane și materiale necesare. Având în vedere că unele activități planificate în aer liber (ieșirea la baza sportivă „La Terenuri” din cartierul Mănăștur, respectiv „Copacul cu cărți” – lectură în aer liber) nu au putut fi desfășurate așa cum au fost proiectate inițial din cauza condițiilor meteo (ninsoare și temperaturi scăzute), acestea au fost adaptate, organizându-se în interiorul clădirii sau înlocuite cu alte activități de interior.

 • Experiențe/activități de bune practici ale cadrelor didactice pentru dezvoltarea competențelor vizate, în urma implementării programului național (se vor evidenția 3-5 exemple concrete de activități relevante).
 • Atelier de creație „Un vulcan de emoție” pentru dezvoltarea abilităților socio – emoționale, diferențierea între răspunsuri emoționale adaptative și dezadaptative, învățarea unor strategii specifice de autoreglare emoțională, cunoașterea relației dintre gânduri, emoții și comportamente. 
 • Workshop „Atelier de gătit” pentru dezvoltarea capacității de a comunica asertiv și de a realiza sarcini în echipă
 • Vizită la muzeul de Zoologie și Vivariu UBB Cluj pentru îmbogățirea cunoștințelor generale și dezvoltarea respectului față de comunitatea locală, față de instituțiile de cultură.
 • Exemple concrete de activități pe care cadrele didactice din unitatea de învățământ le consider eficiente și pe care doresc să le include în procesele educative curente din unitate, școlare și extrașcolare

Dintre categoriile de activități desfășurate în săptămâna „Școala Altfel”, cele pe care am dori să le cuprindem în mod frecvent în procesele educative curente din unitatea noastră de învățământ sunt workshop-urile pe diferite teme de interes pentru cursanți, iar dintre cele extrașcolare, organizarea de vizite la muzele din municipiul Cluj-Napoca. Astfel acestea vor putea fi promovate și cunoscute de către cursanți, iar ei vor putea experimenta modalități interactive de învățare.

 • Rolul partenerilor în proiectarea și derularea activităților (se recomandă nominalizarea acestora)

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” – filiala Mănăștur – prezentarea specificului de organizare a unei biblioteci și a rolului de bibliotecar

Universitatea „Babeș-Bolyai” – permiterea accesului cursanților în spațiile amenajate și asigurarea unui ghid pentru vizitarea muzeelor de Zoologie și Viviariu.

 • Analiza SWOT (aspecte concrete_Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări), cu accent pe interese și preocupări identificate în rândul elevilor/niveluri de învățământ; exemple de activități care s-au dovedit utile pentru satisfacerea intereselor beneficiarilor direcți (conform chestionarelor aplicate elevilor, părinților și profesorilor; aspecte care necesită remediere și îmbunătățire la nivelul unității de învățământ – elemente de management operațional; provocări și soluții în organizarea programului tematic);
Punte tariPuncte slabe
-planificarea activităţilor s-a făcut cu consultarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanților legali; – au fost planificate activități în raport cu nevoile particulare ale elevilor – costurile reduse ale activităților; – participarea activă la activitățile derulate; – atingerea obiectivelor propuse; – feed-back pozitiv din partea elevilor; – creşterea coeziunii grupului de elevi; – stimularea creativității elevilor; – dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă; – creşterea stimei de sine; – colaborare eficientă a cadrelor didactice cu elevii ; – adaptarea activităților la modificările de orar apărute din cauza condițiilor meteo susținerea financiară de către școală pentru asigurarea resurselor materiale necesare activităților– interesul scăzut la unor activități pentru anumiți cursanți -imposibilitatea de participare a cursanților din cauza programului de lucru -renunțarea la parteneriat din partea unor instituții -slaba implicare a profesorilor de la nivelul secundar inferior (încadrați în regim de plată cu ora)    
OportunitățiAmenințări
-disponibilitate din partea partenerilor pentru a asigura cadrul desfăşurării activităţilor -observarea cursanților în alte contexte educaţionale decat cele din spaţiul şcolar -valorizarea experienţelor de învăţare oferite de educaţia nonformală/ informală -posibilitatea cursanților de a participa la diverse activități în funcție de preferințe -sporirea încrederii cursanților, reprezentanților legali și a cadrelor didactice în astfel de programe nonformale -posibilitate atragerii de fonduri extrașcolare pentru dezvoltarea și îmbunătățirea unor activități-condițiile meteo nefavorabile -interes scăzut al participanților -diferențele vârstă considerabile dintre cursanți -programul de lucru al cursanților se suprapune cu unele dintre activități – formalismul manifestat în cadrul unor activități -renunțarea la parteneriat din partea unor instituții  
 • Modalități și instrumente de monitorizare, evaluare, diseminare.
 1. completarea chestionarelor de către cursanți și cadrele didactice implicate
 2. galerie de fotografii postate pe site-ul școlii
 3. autoevaluare
 4. raportul final al programului
 5. monitorizarea activităților de către director, consilierul educativ și responsabilul CEAC
 6. materialele realizate în cadrul activităților: poster, fotografii, fișe, salată de fructe
 7. concurs
 • Spaţii de desfăşurare a activităţilor:
 1. săli de clasă;
 2. curtea școlii
 3. Biblioteca Județeană „O. Goga” Cluj, filiala Mănăștur
 4. Muzeu Zoologic, UBB Cluj-Napoca
 5. Vivariu, UBB Cluj-Napoca

Obiectivele urmărite:

 1. Dezvoltarea abilităților socio – emoționale;
 2. Diferențierea între răspunsuri emoționale adaptative și dezadaptative;
 3. Învățarea unor strategii specifice de autoreglare emoțională
 4. Înțelegerea relației dintre gânduri, emoții și comportamente
 5. Analizarea diferențelor/asemănărilor dintre ei și ceilalți
 6. Conștientizarea impactului cuvintelor/comportamentelor dezadaptative asupra celorlalți
 7. Identificarea unor valori, scopuri, obiective personale, calități, alți factori personali care să le faciliteze progresul personal/profesional
 8.  Dezvoltarea capacității de a comunica asertiv și de a realiza sarcini în echipă
 9. Creșterea motivației școlare prin implicarea activă în activitățile și vizitele organizate în cadrul săptămânii ”Școala Altfel”