Menu Close

Programul școlar „Săptămâna Verde”

Programul Săptămâna verdeîși propune completarea experiențelor de învățare ale elevilor din cadrul disciplinelor/modulelor de studiu, cu accent pe componenta referitoare la schimbări climatice și protecția mediului, scopul fiind formarea unor comportamente responsabile față de mediul înconjurător.

Programul este în acord cu prevederile raportului „Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile”, elaborat de către grupul de lucru de la nivelul Administrației Prezidențiale, ale „Strategiei naționale privind educația pentru mediul și schimbări climatice 2023-2030”, aprobată prin HG nr. 59/2023 și ale „Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030” aprobată prin HG nr. 877/2018.