Menu Close

Valorile culturale ale școlii

 Viziune

Viziunea noastră este ca fiecare elev să poată participa la procesul de educație și să fie educat în funcție de capacitățile, potențialul și opțiunea fiecăruia.

Misiune

Misiunea noastră constă în educarea fiecărei persoane care se încadrează și care dorește să aibă acces la programul școlar „A doua Șansă”.

Scopul școlii

Dorim să susținem formarea educativă a elevilor școlii în vederea dezvoltării competențelor lor spre maximul potențial, pentru o mai bună implicare socială și integrare profesională.

Manualul calității Școlii Gimnaziale CHRISTIANA.