Menu Close

Raport de activitate – programul „Școala Altfel” – 25-29 Martie 2024

Raport de activitate – programul „Școala Altfel” – 25-29 Martie 2024

Unitatea de învățământ preuniversitar: Școala Gimnazială Christiana

Perioada în care s-a desfășurat Programul național ,,Școala Altfel”: 25-29 Martie 2024

  Aspecte ale managementului organizării programului național care au funcționat foarte bine în unitatea de învățământ preuniversitar:

  În perioada 25 – 29 Martie 2024, s-a desfășurat programul „Școala Altfel” pentru elevii înscriși în programul „A doua șansă”, din cadrul Școlii Gimnaziale Christiana. Prin activitățile desfășurate, săptămâna „Școala Altfel” a reprezentat, pentru cursanții din cadrul programului „A doua șansă”, contextul potrivit în care să își valorifice competențele dobândite ca urmare a reintegrării lor în mediul educațional.

  Majoritatea activităților prevăzute în orarul special pentru săptămâna „Școala Altfel” s-au desfășurat conform programării, fiind asigurate resursele umane și materiale necesare. Având în vedere că o activitate planificată care presupunea deplasarea în afara școlii (Vizita la televiziunea Via Cluj Tv) nu a putut fi desfășurată așa cum a fost proiectată inițial din cauza condițiilor meteo (ploaie și vânt), aceasta a fost reprogramată, desfășurându-se Miercuri și nu Luni cum era prevăzut.

  Experiențe/ activități de bune practici ale cadrelor didactice pentru dezvoltarea competențelor vizate, în urma implementării programului național:

  a.       Cultural-artistic și multicultural: 7 activități; 25 beneficiari; 5 cadre didactice; resurse utilizate: studio de filmări, aparatură și calculatoare de procesare video și audio; documentare online; obiective istorice din centrul vechi al municipiului); 4 parteneri (Via Cluj TV, Muzeul de Istorie al Transilvaniei; Teatrul Național Cluj-Napoca, Biblioteca județeană „O. Goga”, filiala Mănăștur);

  „Ziua porților deschise la Teatrul Național Cluj” în cadrul acestei activități participanții au avut ocazia de a cunoaște unul din actorii Teatrului Național din Cluj-Napoca, de la care au putut afla cum este viața unui actor la teatru, în special dincolo de cortină, precum și o serie de aspecte interesante privind istoricul și arhitectura interioară a teatrului din Cluj-Napoca.

  b. Tehnico-științific și sportiv: 5 activități; 35 elevi; 5 cadre didactice; resurse utilizate: imprimantă 3D, filament pentru imprimare; calculator; platformă online de documentare; 1 parteneri (Muzeul Farmaciei);

  În pas cu tehnologia”în cadrul acestui activități participanții au putut observa și înțelege modul de funcționare al unei imprimante 3D; de asemenea, au putut experimenta tipărirea în format tridimensional a unor obiecte, precum Turnul Eiffel din Paris, piese de șah, semne de carte, componentele unui avion).

  c. Cetățenie democratică și responsabilitate socială: 3 activități; 30 elevi; 3 cadre didactice; resurse utilizate (Constituția României); 2 parteneri (Mădălina Sarac – reprezentant domeniul juridic);

  „Să ne cunoaștem drepturile” – în cadrul acestei activități participanții au avut ocazia de a interacționa cu un reprezentant din domeniul juridic și de a învăța direct de la acesta care sunt drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor într-o societate democratică, precum și de a afla ce înseamnă o zi din viața unui magistrat.

  d.  Educație pentru sănătate și stil de viață sănătos: număr de activități; număr de beneficiari direcți participanți ( preșcolari, elevi) număr de cadre didactice implicate; număr de părinți implicați; parteneri ONG-uri și din comunitatea locală (2-3 exemple de parteneri); resurse utilizate ( exemplificați resursele utilizate);

  e.  Abilități de viață, prevenirea unor comportamente cu risc, adicțiile: 2 activități; 15 elevi; 2 cadre didactice;

  Be a teacher for a change” – joc de rol prin care participanții au putut experimenta ce înseamnă să ai rolul de profesor  și cum poți îmbunătăți lumea din jur prin cunoștințele și abilitățile pe care le transmitem celorlalți.

  f. Consiliere și orientare: 2 activități; 28 elevi; 2 cadre didactice;

  Where do we go from here?” – activitate de brainstorming pentru elevii aflați în ultimul an de cursuri prin care să poată identifica care ar fi cel mai potrivit mod de a-și pune în aplicare propriile planuri de viitor.

  g. Prevenirea violenței, a discriminării: 2 activități; 15 participanți; 1 cadru didactic;1 partener (ANIALMG – Asociația Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual); resurse utilizate: materiale de informare pentru limbajul mimico-gestual;

  „Comunicarea cu o persoană cu deficiență de auz” – în cadrul acestui atelier participanții au avut ocazia de a întâlni și comunica cu o persoană deficientă de auz și parțial de vorbire; au reușit să înțeleagă mai bine nevoile persoanelor cu deficiență de auz și de vorbire; au învățat modalități de comunicare cu acestea prin limbajul mimico-gestual;

   Alte activități desfășurate:

  Nivelul primar:

  1. Ce înseamnă o situație de urgență și ce pot face? Numărul unic de urgență 112
  2. „Dincolo de sticlă” – Vizită la studioul Via TV
  3. „Să ne cunoaștem drepturile” – invitat reprezentant domeniul juridic
  4. „În pas cu tehnologia” – atelier de creație obiecte prin imprimare 3D
  5. Comunicarea cu o persoană cu deficiență de auz -invitat interpret limbaj mimico-gestual
  6. „Ziua porților deschise” – vizită la Teatrul Național Cluj-Napoca
  7. „Fun with english” – atelier de Limbă Engleză
  8. „Universul cărților”, Vizită la Biblioteca Jud. „O. Goga”, filiala Mănăștur

  i)   „Napocensis-Klausenburg-Cluj-Napoca” – orașul meu

        j)   Vizită la Muzeul Farmaciei din Cluj-Napoca

   Nivelul secundar-inferior:

        a)   „Obiective turistice din Paris” – călătorie virtuală în capital Franței

  b)  „Puzzle matematic” – atelier de matematică distractivă

  c) „Oameni de știință pentru o zi” – concurs de științe

  d)  „Al 11-lea ceas” – vizionare și dezbatere de film

  e)  „Cetățean european” – activitate civică

  f) „Sateliți naturali ai pământului” – documentar

  g) „Portal către diferite etape de vârstă” – atelier de autocunoaștere

  h) „The Greatest Painters of the World”- atelier de artă

  i) „Preistoria” – călătorie virtuală în timp

  j) „Making school fun by making fun of school” – atelier de Limbă engleză

  k) „Forme geometrice în mediul înconjurător” – matematica în natură

  l) „Roma, cetatea eternă” – călătorie virtuală în capitala Italiei

  m) „Be a teacher for a change” – joc de rol

  n) „Nu te supăra colegul!” – jocuri matematice

  o) „Holocaustul” – documentar

  p) „Where do we go from here?” – atelier de dezvoltare profesională

  q) „Banii, pe înțelesul tuturor” – dezbatere pe temă financiară

  r) „Abstract: Arta designului” – documentar de educație plastică

  Exemple concrete de activități pe care cadrele didactice din unitatea de învățământ le consideră eficiente și pe care doresc să le includă în procesele educative curente din unitate, școlare și extrașcolare:

  Dintre categoriile de activități desfășurate în săptămâna „Școala Altfel”, cele pe care am dori să le cuprindem în mod frecvent în procesele educative curente din unitatea noastră de învățământ sunt workshop-urile pe diferite teme de interes pentru cursanți, iar dintre cele extrașcolare, organizarea de vizite la muzele din municipiul Cluj-Napoca. Astfel acestea vor putea fi promovate și cunoscute de către cursanți, iar ei vor putea experimenta modalități interactive de învățare.

  Analiza SWOT (Reușite/Puncte tari; Dificultăți/Puncte slabe; Soluții/Oportunităţi;  Ameninţări):

  Punte tariPuncte slabe
  -planificarea activităţilor s-a făcut cu consultarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanților legali; – au fost planificate activități în raport cu nevoile particulare ale elevilor – costurile reduse ale activităților; – participarea activă la activitățile derulate; – atingerea obiectivelor propuse; – feed-back pozitiv din partea elevilor; – creşterea coeziunii grupului de elevi; – stimularea creativității elevilor; – dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă; – creşterea stimei de sine; – colaborare eficientă a cadrelor didactice cu elevii ; – adaptarea activităților la modificările de orar apărute din cauza condițiilor meteo susținerea financiară de către școală pentru asigurarea resurselor materiale necesare activităților– interesul scăzut la unele activități pentru anumiți cursanți -imposibilitatea de participare a cursanților din cauza programului de lucru -implicare redusă a cadrelor didactice încadrate în regim de plată cu ora;    
  OportunitățiAmenințări
  -disponibilitate din partea partenerilor pentru a asigura cadrul desfășurării activităților -observarea cursanților în alte contexte educaționale decât cele din spaţiul şcolar -valorizarea experienţelor de învăţare oferite de educaţia nonformală/ informală -posibilitatea cursanților de a participa la diverse activități în funcție de preferințe -sporirea încrederii cursanților, reprezentanților legali și a cadrelor didactice în astfel de programe nonformale -posibilitate atragerii de fonduri extrașcolare pentru dezvoltarea și îmbunătățirea unor activități-condițiile meteo nefavorabile -interes scăzut al unor  participanți -diferențele vârstă considerabile dintre cursanți -imposibilitatea participării la unele activități datorită programului de muncă a unor cursanți      

  Modalități și instrumente de monitorizare, evaluare, diseminare;

  a)   completarea chestionarelor de către cursanți și cadrele didactice implicate

  b)   Promovarea activităților și popularizarea rezultatelor pe site-ul școlii www.scoalachristiana.ro

  d)   raportul final al programului

  e)   monitorizarea activităților de către director, consilierul educativ și responsabilul CEAC

  f)   materialele realizate în cadrul activităților: poster, fotografii, fișe

  Rezultate înregistrate în cadrul activităților experiențele planificate, raportate la obiectivele educaționale decise la nivelul unității și la conținutul tematic proiectat:

  Activitățile s-au desfășurat conform orarului special stabilit, cu modificări privind activitățile din aer liber, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *