Menu Close

Programul „A Doua Șansă”

 • Cui se adresează programul „A Doua Șansă”?

Programul școlar „A Doua Șansă” se adresează tuturor copiilor, tinerilor și adulților care doresc să se reintegreze în sistemul educațional de învățământ, pentru completarea și finalizarea educației de bază din învățământul obligatoriu, precum și pentru obținerea unei calificări profesionale într-un anumit domeniu.

 •  Cum se desfășoară programul?

Programul se desfășoară la nivel național și este structurat pe două niveluri:

Primar (pentru finalizarea învățământului primar – cl. I-IV);

  • Durata de școlarizare: între 1-4 ani (în funcție de nivelul clasei absolvite la momentul înscrierii în program);
  • Cuprinde materiile prevăzute în curriculum-ul pentru nivelul primar, specific programului „A Doua Șansă”;
  • Organizat pe module (în funcție de nevoile cursanților, în timpul săptămânii, dimineața sau după-amiaza);

 Secundar inferior (pentru finalizarea învățământului gimnazial – cl. V-VIII și a ciclului inferior a liceului – cl. IX-X).

  • Durata de școlarizare: între 3-4 ani (în funcție de nivelul clasei absolvite la momentul înscrierii în program);
  • Cuprinde materiile prevăzute în curriculum-ul pentru nivelul secundar inferior, specific programului „A Doua Șansă”;
  • Organizat pe module (în funcție de nevoile cursanților, în timpul săptămânii, dimineața sau după-amiaza);
  • În anii II-IV, cursanții înscriși urmează un modul de pregătire profesională, la finalul căruia pot obține un certificat de pregătire profesională (nivel I);
  •  
 •  Cum promovez de la un nivel de studiu la altul?

Promovarea de la un nivel de studiu la altul este posibilă doar cu obținerea procentului minim de 75% din totalul de credite disponibile pentru respectivul nivel.

Creditele se pot obține prin absolvirea modulelor educative urmate în respectivul an școlar.

 • Cum pot absolvi un modul?

Absolvirea modulelor se poate realiza în urma susținerii examenelor desfășurate în cele 3 sesiuni speciale, prevăzute pe parcursul unui an școlar, în lunile: ianuarie, iunie și septembrie (pentru restanțe). Fiecare modul se consideră absolvit dacă media obținută în urma examinării este cel puțin 5. Media de absolvire se calculează ca fiind media aritmetică dintre nota de la examen și cea de la portofoliul tematic. Lipsa uneia dintre aceste note duce la neîncheierea situației pentru modulul respectiv.

Examenele restante pot fi susținute în sesiunile speciale de examinări, dar nu mai târziu de ultima sesiune de examene a anului IV de studiu.

 • Cum pot finaliza programul?

Finalizarea programului este condiționată de absolvirea tuturor modulelor prevăzute în curriculum-ul pentru programul școlar „A Doua Șansă”.

 • Ce se întâmplă după finalizarea programului?

Fiecare persoană care finalizează programul „A Doua Șansă” va obține un certificat de absolvire a învățământului obligatoriu de 10 clase și portofoliul tematic personal. În baza acestui certificat, absolvenții vor putea să-și continue studiile la nivel liceal sau într-o școală profesională.